Støt her

Vi har brug for Din støtte til CyberSundhed, hvor du erklærer, at CyberSundhed er et projekt som bidrager positivt til samfundet og forøger den generelle viden om det digitale landskab. Dermed kan vi som borgere bedre forstå, hvorledes vi skal agere i en digital verden med AI osv. Og dermed kan vi bedre tage ansvar for hinanden og hjælpe hinanden.

Vi bruger støtteerklæringerne til fondansøgninger m.m., så projektet kan blive socialøkonomisk og bæredygtigt fremover. Tak!