Vilkår og betingelser

1. Generelle bestemmelser

Disse vilkår og betingelser (herefter benævnt: “VB”) definerer og bestemmer brugen af denne hjemmeside cybersundhed.dk (herefter benævnt: “Hjemmeside”; ejet af Cyber Security Innovation ApS (herefter benævnt: “Vi”, “Vores” eller “Os”)) af dig. Denne VB definerer og bestemmer også abonnementet, salgsmetoden og distributionen af produktet “CyberSundhed” (i det følgende benævnt: “Digitale tjenester”; også ejet af os).

1.1. Introduktion

Denne VB styrer din brug af denne Hjemmeside. Ved at bruge denne Hjemmeside accepterer du denne VB fuldt ud. Hvis du er uenig med denne VB eller nogen del af denne VB, må du ikke bruge denne hjemmeside.

Denne VB skal gøres tilgængelig for offentligheden af os både i trykt format på ejerens faktiske relevante registrerede sæde og i elektronisk format på Vores Hjemmeside.

Denne VB træder i kraft fra den dato, der er bestemt nedenfor, for en uspecificeret periode.

1.2. Definitioner

Uregistreret: en fysisk person, juridisk enhed eller anden organisation, der eller som besøger eller bruger Vores Hjemmeside og Vores Digitale Tjenester uden at abonnere.

Du eller bruger: en fysisk person, juridisk enhed eller anden organisation, der eller som besøger eller bruger Vores Hjemmeside og Vores digitale tjenester, uanset om det er registreret eller uregistreret.

Ejer: Cyber Security Innovation ApS, som på baggrund af det juridiske forhold til Du eller Bruger leverer de Digitale Tjenester på Hjemmesiden med adgang til de Digitale Tjenester (i henhold til betingelserne i Vores ophavsret i henhold til denne copyright og andet).

1.3. Licens til at bruge hjemmesiden

Cyber Security Innovation ApS ejer de immaterielle rettigheder til Hjemmesiden og materiale på Hjemmesiden. I henhold til denne licens og andre steder i denne VB er alle disse immaterielle rettigheder forbeholdt.

Du må kun se, downloade til cacheformål og udskrive sider eller andet indhold fra Hjemmesiden til din egen personlige brug, underlagt disse begrænsninger og andre steder i denne VB.

Du må ikke:

  • genudgive materiale fra denne Hjemmeside (herunder genudgivelse på en anden hjemmeside);
  • sælge, leje eller underlicensere materiale fra denne Hjemmeside;
  • reproducere, duplikere, kopiere eller på anden måde udnytte materiale på denne Hjemmeside til et kommercielt formål;
  • redigere eller på anden måde ændre noget materiale på denne Hjemmeside;
  • eller videredistribuere materiale fra denne Hjemmeside til et kommercielt formål med undtagelse af indhold, der specifikt og udtrykkeligt er gjort tilgængeligt for videredistribution

1.4. Acceptabel brug

Du må ikke bruge denne Hjemmeside på nogen måde, der forårsager eller kan forårsage skade på Hjemmesiden eller forringelse af tilgængeligheden eller tilgængeligheden af Hjemmesiden; eller på nogen måde, som er ulovlig, ulovlig, svigagtig eller skadelig, eller i forbindelse med ethvert ulovligt, ulovligt, svigagtigt eller skadeligt formål eller aktivitet.

Du må ikke bruge denne Hjemmeside til at kopiere, gemme, hoste, transmittere, sende, bruge, offentliggøre eller distribuere noget materiale, der består af (eller er knyttet til) spyware, computervirus, trojansk hest, orm, tastetrykslogger, rootkit eller andet. ondsindet computersoftware.

Du må ikke udføre nogen systematisk eller automatiseret dataindsamlingsaktiviteter (herunder uden begrænsning skrabning, datamining, dataudtræk og dataindsamling) på eller i relation til denne Hjemmeside uden vores udtrykkelige skriftlige samtykke.

Du må ikke bruge denne Hjemmeside til at transmittere eller sende uopfordret kommerciel kommunikation.

Du må ikke bruge denne Hjemmeside til nogen formål relateret til markedsføring uden Vores udtrykkelige skriftlige samtykke.

1.5. Begrænset adgang

Adgang til visse områder af denne Hjemmeside er begrænset. Vi forbeholder os retten til at begrænse adgangen til andre områder af denne Hjemmeside, eller faktisk hele denne Hjemmeside, efter Vores skøn.

Hvis vi giver dig et bruger-id og en adgangskode for at give dig adgang til begrænsede områder på denne Hjemmeside eller andet indhold eller tjenester, skal du sikre, at bruger-id’et og adgangskoden holdes fortroligt.

Vi kan deaktivere dit bruger-id og din adgangskode efter Vores eget skøn uden varsel og forklaring.

1.6. Oplysninger om ophavsret og varemærker

Ophavsret og andre intellektuelle ejendomsrettigheder til indholdet tilgængeligt på Vores Hjemmeside, herunder uden begrænsning de digitale tjenester, softwarekode, design, tekst, grafik, interfaces og udvælgelsen og arrangementerne heraf, ejes af Cyber Security Innovation ApS, med alle rettigheder reserveret, eller i nogle tilfælde kan være licenseret til os af tredjeparter. Dette materiale er beskyttet af Cyber Security Innovation ApS’ immaterielle rettigheder, og vi giver dig kun en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig licens til at bruge materialet som en del af din personlige ikke-kommercielle brug af Hjemmesiden og dens digitale tjenester. Denne licenstildeling er mellem dig og Os og ikke nogen anden tredjepart. Ingen ejendomsret til eller ejerskab af noget indhold eller noget materiale på Vores Hjemmeside overføres fra os til dig af denne VB.

Alt indhold, der kvalificerer sig til beskyttelse i henhold til dansk lovgivning om ophavsret, er underlagt dansk og EU-lovgivnings eksklusive jurisdiktion, uanset om det er registreret eller uregistreret. Baseret på tilstedeværelsen af denne meddelelse om ejerskab af ophavsret, vil enhver krænkelse af det beskyttede indhold på denne Hjemmeside og dets digitale tjenester af os blive anset for at være en forsætlig krænkelse. Alle varemærker, der vises på Hjemmesiden og dens digitale tjenester, er varemærker tilhørende deres respektive ejere og udgør hverken en godkendelse eller en anbefaling fra sådanne parter. Derudover er en sådan brug af varemærker eller links til tredjeparters hjemmesider ikke beregnet til at antyde, direkte eller indirekte, at disse tredjeparter godkender har nogen tilknytning til Os.

1.7. Brugerindhold

I denne VB betyder “dit brugerindhold” materiale (herunder uden begrænsning tekst, billeder, lydmateriale, videomateriale og audiovisuelt materiale), som du sender til denne hjemmeside, uanset formålet.

Du giver Os en verdensomspændende uigenkaldelig, ikke-eksklusiv, royaltyfri licens til at bruge, reproducere, tilpasse, udgive, oversætte og distribuere dit brugerindhold i ethvert eksisterende eller fremtidige medie. Du giver Os også ret til at underlicensere disse rettigheder og retten til at anlægge sag for krænkelse af disse rettigheder.

Dit brugerindhold må ikke være ulovligt eller ulovligt, må ikke krænke nogen tredjeparts juridiske rettigheder og må ikke være i stand til at give anledning til retssager, hvad enten det er mod dig eller Os eller en tredjepart (i hvert enkelt tilfælde i henhold til gældende lovgivning).

Du må ikke indsende noget brugerindhold til Hjemmesiden, der er eller nogensinde har været genstand for truende eller faktiske retssager eller anden lignende klage.

Vi forbeholder Os retten til at redigere eller fjerne alt materiale, der er indsendt til denne Hjemmeside, eller gemt på Vores servere, eller hostet eller offentliggjort på denne Hjemmeside.

Uanset Vores rettigheder i henhold til denne VB i forhold til brugerindhold, forpligter vi Os ikke til at overvåge indsendelsen af sådant indhold til eller offentliggørelsen af sådant indhold på denne Hjemmeside.

1.8. Ingen garantier

Denne Hjemmeside leveres “som den er” uden nogen repræsentationer eller garantier, udtrykkelige eller underforståede. Vi giver ingen erklæringer eller garantier i forhold til denne Hjemmeside eller de oplysninger og materialer, der leveres på denne Hjemmeside.

Uden at det berører almenheden af det foregående afsnit, garanterer vi ikke at

  • denne Hjemmeside vil være konstant tilgængelig eller tilgængelig i det hele taget; eller
  • oplysningerne på denne Hjemmeside er fuldstændige, sande, nøjagtige eller ikke-vildledende

Intet på denne Hjemmeside udgør, eller er beregnet til at udgøre, rådgivning af nogen art. Hvis du har brug for rådgivning i forbindelse med juridiske, økonomiske eller andre forhold, bør du konsultere en passende professionel.

Intet på denne Hjemmeside udgør, eller er beregnet til at udgøre, godkendelse af nogen kandidat til et politisk embede eller ethvert forsøg på at påvirke lovgivning.

1.8.1. Synspunkt artikuleret i materialer

Ved at bruge denne Hjemmeside anerkender du, at hvert materiale (artikel, video osv.) offentliggjort på denne Hjemmeside af Os af en person udelukkende er udtryk for den pågældende persons synspunkt. Vi støtter ikke nødvendigvis synspunktet, og Vi tager heller ikke ansvar for, hvordan det kan påvirke dig.

1.9. Ansvarsbegrænsninger

Vi vil ikke være ansvarlige over for dig (uanset om det er i henhold til kontaktloven, erstatningsretten eller andet) i forhold til indholdet af eller brugen af eller på anden måde i forbindelse med denne Hjemmeside

  • i det omfang Hjemmesiden stilles til rådighed gratis for ethvert direkte tab;
  • for indirekte, særlige eller følgeskader; eller
  • for ethvert forretningstab, tab af omsætning, indkomst, overskud eller forventede besparelser, tab af kontrakter eller forretningsforbindelser, tab af omdømme eller goodwill eller tab eller korruption af information eller data.

Disse ansvarsbegrænsninger gælder, selvom Vi udtrykkeligt er blevet informeret om det potentielle tab.

1.9.1. Undtagelser

Intet i denne Hjemmesides ansvarsfraskrivelse vil udelukke eller begrænse enhver garanti, der er underforstået ved lov, som det ville være ulovligt at udelukke eller begrænse.

1.9.2. Rimelighed

Ved at bruge denne Hjemmeside accepterer du, at de undtagelser og ansvarsbegrænsninger, der er angivet i denne Hjemmesides ansvarsfraskrivelse, er rimelige.

Hvis du ikke mener, at de er rimelige, må du ikke bruge denne Hjemmeside.

1.9.3. Andre partier

Du accepterer, at Vi som en enhed med begrænset ansvar har en interesse i at begrænse Vores medarbejderes personlige ansvar. Du accepterer, at du ikke vil fremsætte krav personligt mod Vores medarbejdere i forbindelse med tab, du lider i forbindelse med denne Hjemmeside.

Uden at det berører det foregående afsnit, accepterer du, at begrænsningerne af garantier og ansvar, der er angivet i denne Hjemmesides ansvarsfraskrivelse, vil beskytte Vores medarbejdere, agenter, datterselskaber, efterfølgere, assings og underleverandører såvel som Os.

1.9.4. Bestemmelser, der ikke kan håndhæves

Hvis en bestemmelse i denne Hjemmesides ansvarsfraskrivelse er eller viser sig at være umulig at håndhæve i henhold til gældende lovgivning, vil det ikke påvirke håndhævelsen af de andre bestemmelser i denne Hjemmesides ansvarsfraskrivelse.

1.9.5. Godtgørelse

Du holder Os hermed skadesløs og forpligter dig til at holde Os skadesløs over for ethvert tab, skader, omkostninger, ansvar og udgifter (herunder uden begrænsning juridiske udgifter og beløb betalt af Os til en tredjemand til løsning af et krav eller en tvist efter råd fra Vores juridiske rådgivere) pådraget eller lidt af Os som følge af ethvert brud fra dig af en bestemmelse i denne VB eller som følge af ethvert krav om, at du har overtrådt en bestemmelse i denne VB.

2. Tredjeparts hjemmesider og tjenester

Vores Digitale Tjenester kan omfatte links til andre hjemmesider, mobilapplikationsbutikker eller tjenester på internettet, der ejes og drives af tredjeparter. Du anerkender, at Vi ikke er ansvarlige for tilgængeligheden af eller indholdet placeret på eller gennem nogen tredjepartsside eller -tjeneste.

Bemærk venligst, at denne VB gælder udelukkende mellem dig og Os og ikke for dig og nogen tredjepart. Din brug af tredjepartswebsteder er underlagt vilkårene og betingelserne og privatlivspolitikkerne på hver hjemmeside, og Vi opfordrer Vores brugere til at gennemgå vilkårene og betingelserne og privatlivspolitikkerne på tredjeparters hjemmesider.

3. Afsluttende bestemmelser

Denne VB skal være gyldig og virksom fra juli 2023 indtil tilbagetrækning eller indtil enhver mulig ændring træder i kraft.

Du anerkender udtrykkeligt, at Vi forbeholder Os retten til ensidigt at ændre VB. Ændringer på grund af korrektion af mulige stave- eller tastefejl, ændring af os virksomhedsdata, andre administrative årsager eller enhver ændring, der opstår som følge af obligatorisk lovregulering eller på grund af ændringer i den obligatoriske relevante juridiske regulering, skal ikke betragtes som ændring af VB.

Vi kan revidere denne VB fra tid til anden. Revideret VB vil gælde for brugen af denne Hjemmeside fra datoen for offentliggørelsen af den reviderede VB på denne Hjemmeside. Tjek venligst denne side regelmæssigt for at sikre, at du er bekendt med den aktuelle version.


Dansk lov finder anvendelse på denne VB og alle kontrakter og forpligtelser, som er etableret på denne VB.


Dateret i København, 26.07.2023.


Email-adresse på vores kundeservice: info@cybersundhed.dk

Vores hjemmeside: cybersundhed.dk